blockcitat

När du citerar ett längre stycke text (5 rader eller längre) blir det ofta tydligt att skriva den citerade texten i ett eget stycke med indragen vänsterkant, sk blockcitat. Du behöver då inte sätta citattecken " " runt texten. Så här gör du i Word Markera det stycke som är citatet. Gå in på fliken Sidlayout. Ungefär mitt på sidan. Ett längre citat brukar ofta återges som ett eget stycke med indrag, ett så kallat blockcitat. Det finns ingen enkel regel för hur långt citatet ska vara för att lyftas ut som ett eget block i texten. Detta är en bedömningsfråga. Man brukar säga att ju längre citatet är, desto större är anledningen att använda blockcitat. Det mellersta. blockcitat. blockcitat, textcitat som skiljs ut genom att de formateras som egna. (11 av 27 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Skaffa religiouspluralism.info eller Logga in. Källangivelse. Nationalencyklopedin, blockcitat. religiouspluralism.info (hämtad ). Skriv ut artikel.

Blockcitat - srskilt grupper

Till och med stavfel ska återges! Göteborgs universitet Bibliotek Att söka och skriva Citat och referat Webbkarta. Citat Att citera innebär att exakt återge vad någon skrivit eller sagt. Andra referenssystem Här nedan följer en lista på olika referenssystem som passar att använda sig av inom olika ämnesområden för systemen APA och Harvard se flikar i denna guide. Blockcitat görs om citatet innehåller flera meningar. I Libris kan du skapa referenser på böcker. Slutligen är det viktigt att man anger källan genom texthänvisning i anslutning till referatet samt genom fullständig referens i referenslistan. blockcitat

Blockcitat Video

Göra ett notsystem (visas i Word)