guld densitet

För miljoner år sedan krockade två slocknade stjärnor i konstellationen Hydra, som befinner sig på södra delen av vår himmel. Stjärnorna har en så hög densitet att om man lyckades karva ut en matsked av stjärnan skulle den väga som Mount Everest, trots att stjärnorna inte är mer än ungefär 3. Guld tillhör ämnesklassen övergångsmetaller. Densiteten är kg/m3. Tecken: Au Kokpunkt: ℃ Smältpunkt: ,18 ℃ Engelska: Gold. Guld är en mineral som har brukats av människan i tusentals år. Guldet i sig är även så ädelt och värdefullt att det också används som jämförelsevaluta än idag. Genom tiderna. Vi får ofta frågor hur man kan avgöra om guld och silver är äkta eller förfalskat. I dagens Guld & Silverskola kommer vi därför presentera hur man med hjälp av enkla volymmått kan kontrollera äktheten på guld och silver. Densitet Guld & Silver Alla metaller har olika densitet d.v.s. olika "kompakthet". Densitet definieras som.

Guld densitet Video

Densitet guld densitet