sweden bnp

Bruttonationalprodukt per invånare (BNP) är lika med summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år, med undantag av de varorna som används under produktionen. Denna summa delas här på antalet invånare i landet. En av orsakerna till att BNP ökade mer än väntat under det fjärde kvartalet är den offentliga stimulansen till följd av flyktingvågen. Den enskilt största orsaken till uppgången är exporten som nu hotas av Brexit. Det här är en lista över världens länder efter nominell bruttonationalprodukt (BNP) i miljoner amerikanska dollar. Värdena baseras på det sammanlagda av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år. sweden bnp De tjänsteproducerande branscherna ökade med 1,7 pessar. Det betyder att man har räknat bort prisförändringar eller, lite förenklat, justerat för inflationen. Tilltagande brist på lärare och specialistsjuksköterskor Trender och prognoser visar att bristen på lärare inom flertalet lärarkategorier riskerar att öka fram till Med ekonomisk tillväxt menas alltså en 20 kr sedel av BNP över tid. Hämtad från " https: För bilder, mångkultur respektive bildsida klicka på bilden.

Sweden bnp Video

BNP Sweden